Условия за ползване на print2day.bg


Условия за ползване на print2day.bg

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Джи Пойнт Плюс” ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством уеб сайта print2day.bg.
Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на print2day.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Правила за използване на сайта
„Джи Пойнт Плюс”  ООД (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на този интернет сайт print2day.bg ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена.


Права и отговорности на страните
Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Print2day.bg има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени.


Ограничение на отговорността
Print2day.bg, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелсва за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо print2day.bg за възможност да възникнат такива вреди. В случай , че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.


Използване на софтуер
Наличният Софтуер , който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост  на „Джи Пойнт Плюс” ООД.


Информация от потребителите
Print2day.bg не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до print2day.bg с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Print2day.bg използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.
Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.


Препратки към този Сайт
Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според като приемете условия на print2day.bg. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.


Общи бележки
Print2day.bg  управлява този Сайт от офисът си в София , България. Print2day.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Print2day.bg може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.


Време за изработка
Времето за изработка посочено при всеки продукт е времето, което ни трябва за изготвяне на вашата поръчка. То се счита за стартирало от постъпило плащане за съответната поръчка.
Времето за изработка  не включва и време за доставка.
Времето за изработка е работното време на „Джи Пойнт Плюс” ООД, в което можем да отпечатаме вашата поръчка, т.е. всеки работен ден от 9 часа до 18 часа. Когато поръчката е експресна за няколко часа, изпълнението тече в рамките на работното време.


Доставка
Когато изберете доставка с куриер, то ние изпращаме на посочения от вас адрес в сайта вашата поръчка с помощта на куриерски фирми. Цените и приблизителните срокове за доставка, може да проверите в категория Цени за доставка в сайта. Доставка с куриер е за сметка на клиента.
Print2day.bg не носи отговорност при невъзможност за доставка в следствие на грешно попълнени данни като адрес, телефон, име.


Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП ние от print2day.bg сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
1. името и адреса ни – "Джи Пойнт Плюс" ООД, гр. София, бул. "Тотлебен" 34 BG175391891
2. основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
3. цената на стоките е изписана с включено  ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
4. стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките можете да видите в рубриката  Цени за доставка.
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.


Отказ от стоката
Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 7 работни дни от получаване на поръчката и съгласно чл.55 от ЗЗП, който гласи:

"Чл. 55. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и
без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в
срок 7 работни дни, считано от датата на:
1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на
чл. 54 - за стоки;
2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след
сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от
срока по ал. 3 - за услуги.
(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на следните видове договори:
1. за предоставяне на услуги, чието изпълнение е започнало с изричното
съгласие на потребителя и е приключило преди изтичането на срока по ал. 1;
2. за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от
колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да
контролира;
3. за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или
по негова индивидуална поръчка;
4. за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати
или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на
качествените им характеристики;
5. за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от
потребителя;
6. за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
7. за хазартни игри и лотарии.
(3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от сключен договор от
разстояние за финансови услуги в срок 14 дни.
(4) Когато доставчикът не изпълни задълженията си по чл. 54, потребителят има
право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата
на получаване на стоката или от сключването на договора за предоставяне на
услугата.
(5) Когато информацията по чл. 54 е предоставена на потребителя в рамките на
срока по ал. 4, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на предоставянето й.
(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер
заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която
потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
(7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки,
тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
"

 

Получване на пратки
При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката.
При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.


Непотърсени и неполучени от офиса ни поръчки до 14 дни, автоматично се анулират.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата mail, skype или телефон.


Последна актуализация: 10 септември 2012г.