ВАЖНО - Политика GDPR


С попълването на регистрационната форма, Вие се съгласявате Вашите лични данни, изисквани от нас да ви бъдат обработвани за целите на подаване и изпълнение на възложената ни поръчка в съответствие с Политиката ни за защита на личните данни, достъпна за Вас от сайта ни, който ползвате за подаване на поръчка. Вашите лични данни ще бъдат обработвани само и единствено за целите на производство на продуктите ни и предоставянето на услугите ни. В политиката ни за защита на личните данни, сме Ви уведомили за правата Ви като физически лица в съответствие с Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 GDPR)

 

Пълния текст и цялостната политика за защита на личните данни може да прочетете тук:

http://j-point.net/web/files/richeditor/companies/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni-na-djej-pojnt-plus-ood.pdf